Commission

Commission là quá trình một nghệ sĩ tạo ra một tác phẩm nghệ thuật theo lời mời của khách hàng. Lời mời này có nhiều dạng và hình thức. Một số khách hàng đặt commission bởi vì tác phẩm nghệ thuật mà họ quan tâm đã được bán trước khi họ có thể nhận được nó và họ muốn thử nghiệm một cái gì đó tương tự.

Sau đây là Bảng giá Commission và Samples của chúng tôi (Click vào ảnh để xem kích thước lớn). Để đặt com, vui lòng gửi email tới frodzmonz@gmail.com hoặc click vào mục Liên hệ.

Commission Price
Commission Price
Commission Price
Commission Price
Commission Price
Commission Price
Commission Price

Admin